Avís Legal

 

Avís legal Propietat intel·lectual i industrial
L'Usuari podrà visualitzar els Continguts del lloc propietat de Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya, per al seu exclusiu ús personal i privat. L'Usuari respectarà en tot moment tots els Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc propietat de Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya

Protecció de Dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el *Dret d'informació en la recollida de dades, vam informar als usuaris que en el supòsit que ens remetin les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporats i ser tractats en un fitxer titularitat de Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya, i això amb la finalitat de remetre-li la informació que ens sol·licita i posteriorment incorporar-los en la nostra base de dades per a remetre-li en el futur informació sobre temes de contingut informaiut que estimem del seu interès. L'Usuari que remeti les seves dades tindrà *Dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en el nostre fitxer, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això haurà de posar-se en contacte amb la nostra signatura en el següent domicili: Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya, Avda. Diagonal 682, 3ª planta - 08034 Barcelona