Agremiats

 

Llistat d´agremiats que pertanyen al Gremi d'Ortesistes i Protesistes de Catalunya:


CENTRE ORTOPÈDIC DE GRÀCIA.
C/ Quevedo nº 21, 08012
Telèfon: 93.285.67.36
E-mail: ortopediagracia@iservicesmail.com

CENTRO ORTOPÉDICO NUMANCIA.
C/ Numància nº 22, Barcelona
Telèfon 93.410.31.10 - Fax: 93.410.31.10
E-mail: orconsa@infonegocio.com
Página Web: www.ortopedianumancia.com

INSTITUTO DEL MINUSVÁLIDO.
C/ Girona, 123, 08020 Barcelona
Telèfon: 93.458.92.56 -Fax: 93.458.99.99.
E-mail: itomisl@yahoo.es
Pàgina Web: www.ortopediaitomi.es
Pàgina Web: www.facebook.com/ortopedia.itomi

INSTITUTO TECNICO ORTOPEDICO.
C/ Enrique Granados 13, bajos.
Telèfon: 93.368.42.10 -Fax: 93.368.42.12.
E-mail: itobcn@itosa.com
Pàgina Web: www.itosa.com

MEDIATRIC (Aurora Iglesias)
C/ Muntaner 499, baixos.
Telèfon: 902.022.699 - Fax: 93.418.13.38
E-mail: info@mediatric.com
Pàgina Web: www.mediatric.com

ORTOPEDIA CHRISTIAN
C/ Plaça de la Medicina, s/n , Badalona.
Telèfon: 93.384.46.51 - Fax: 93.389.05.79
E-mail: info@orto-christian.com
Pàgina Web: www.orto-christian.com

C/ Dr. Ignasi Barraquer, nº 8, 08930 Sant Adrià del Besòs.
Telèfon: 93.381.62.11 - Fax: 93.389.05.79
E-mail: info@orto-christian.com
Pàgina Web: www.orto-christian.com

ORTOPÈDIA I PODOLOGIA R. MESTRES
C/ Sant Antoni Maria Claret,18,3ª,2ª Sabadell
Telèfon: 93.726.41.72 - Fax: 93.726.67.71
E-mail: rosamestres@terra.es

ORTOPEDIA ITOMI,SL.
C/ Bac de Roda, 178, 08020 Barcelona
Telèfon: 93.307.22.58 - Fax: 93.308.50.48.
E-mail: vicens@itomisl.com
E-mail: mariajose@itomisl.com
Pàgina Web: www.ortopediaitomi.es
Pàgina Web: http://www.facebook.com/ortopedia.itomi

ORTOPEDIA LENOXHILL,SA.
C/ Camelias nº 1, baixos, Barcelona
Telèfon: 93.210.70.06 - Fax: 93.210.69.56
E-mail: ortopedia@lenoxhill.es
Página Web: www.lenoxhill.es

ORTOPEDIA P. TORRES.
C/ Cerdanyola nº 41,0823 Sabadell
Telèfon: 93.711.52.37. - Fax: 93.712.07.90
E-mail: ortopediaptorres@hotmail.com

TECNO-ORTESIS SRL.(Ortopedia Mariano Sánchez)
C/ Avila nº 82, Bajos 1º y 2º.
Telèfon: 93.309.29.15 - Fax: 93.30929.15
E-mail: info@tecno-ortesis.com
Página Web: www.tecno-ortesis.com